Start date:
End date:

TKI-BBE Congres2021

Sustainable Materials from Agricultural Sugars Helping to Combat Carbon Climate Change.

Het Nationaal Groeifonds heeft twee voorstellen op het gebied van ontwikkeling van duurzame materialen gehonoreerd. Deze zomer worden de voorstellen uitgewerkt tot één programma waarin biomassa wordt ingezet voor de verduurzaming van de chemische sector. Daarbij staan materiaaltechnologie, reststroomgebruik en gewasselectie centraal. Het programma moet Nederland tot één van de koplopers op het gebied van duurzame materialen maken.

Op 22 september presenteren TKI-BBEen GNCE(Groene Chemie, Nieuwe Economie) de contouren van het programma. Het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en overheden worden uitgenodigd om mee te denken over de kansen en knelpunten. Begin september ontvangt u een definitief programma. Noteer nu alvast 22 september in uw agenda!

back to overview